User Tools

 

wywiad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wywiad [2006/06/18 07:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Materiały wywiadu ======
 + 
 +Poniżej prezentujemy materiały zgromadzone przez wywiady poszczególnych państw. Materiały te, służyły jako pomoc przy planowaniu niejednej misji.
 +
 +Pierwsze dokumenty dotyczą korporacji Falcon, a dokładniej rzecz biorąc organizacji [[wywiad:​alkala]] oraz [[wywiad:​alkala|Al-Kala]]. Materiały te, pochodzą z archiwuw Kanadysjkiej Grupy Uderzeniowej G4SA.
 +
 +Nieoficjalne informacje na temat [[wywiad:​grupa cienia|GRUPY CIENIA]], religijnej organizacji terrorystycznej.
 +
 +Informacje na temat elitarnej [[wywiad:​jednostka 2713|jednostki 2713]], która składała się z nadludzi... ​
  
wywiad.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)