User Tools

 

uscmc:statussstiii_rozkaz

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uscmc:statussstiii_rozkaz [2007/01/02 20:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== GENERAL ORDERS - Status Change ======
 +   * OD: USCMSF975397
 +   * DO: USCMSSG11001311
 +   * JEDNOSTKA: SSTIII34946
 +   * CODE: DEFCON 5
 +   * SL: YSA
 +   * DATE: 02.09.2543 ST
 +   * ROZKAZ NR 9762/851
 +=== TRANSMISJA DANYCH ===
  
 +
 +
 +Decyzją połączonego sztabu USCMC jednostce SPACE SEAL TEAM III zostaje nadany pełen status bojowy jednostki sił specjalnych USCMSF.
 +
 +Od dzisiejszego dnia jednostka wchodzi w stan gotowości bojowej i uczestniczy według otrzymanych rozkazów we wszystkich przydzielonych zadaniach.
 +
 +Przydział bazy macierzystej SST III - WOLF: Baza sił specjalnych SST III.
 +
 +Wykonać natychmiast.
uscmc/statussstiii_rozkaz.txt · Last modified: 2007/01/02 20:42 (external edit)