User Tools

 

uscmc:space_seal_team

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uscmc:space_seal_team [2007/01/03 21:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{ :​pictures:​sst3.jpg?​200x140|:​only for SST members}}
 +====== Witamy w Siłach Specjalnych USCMC ======
 +Na poniższych stronach jest przedstawiona historia oddziału SST III. Jest to jeden z trzech oddziałów Sił Specjalnych USCMC. ​
 +Oddział ten powstał w latach czterdziestych. Pełnił on funkcję typowego oddziału antyterrorystycznego,​ w przeciwieństwie do grup bojowych SST I i SST II. Po kilku latach czynnej służby, jednostka ta zyskała status jednostki pomocniczej,​ do akcji wróciła po siedmiu latach. ​
 +
 +Żołnierze SST III są najlepiej wyszkolonymi ludźmi do odbijania statków kosmicznych. Na wielu ćwiczeniach i prawdziwych akcjach jednostka ta dowiodła że nie ma sobie równej. Jedynie kanadyjska G4SA oraz wyspecjalizowane oddziały ochrony kosmicznej mają podobnąskuteczność podcas walki na pokładach wielkich statków kosmicznych.
 +
 +
 +Cały materiał umieszczony na stronach poświęconych SST III zawdzięczam Wojtasowi, który prowadził kampanię dla żołnierzy Space Seal Team III. Materiały opisujące żołnierzy,​ raporty z treningów oraz misji służyły jako materiały pomocnicze na sesjach. Podsumowania wykonanych misji są raportami, jakie pojawiły się u niego na sesjach.
 +
 +
 +Uwaga: Prawdziwa historia oddziału SST III znajduje się tutaj. Jest to oddział reaktywowany 7 lat po czasie, wktórym prowadził Voytass. W tej chwili żołnierze SST III sąnajlepsi jesli chodzi o walkę na pokładach statków (wąska specjalizacja).
 +
 +----
 +**[[space_seal_team:​historia|Historia oddziału]]**
 +  * [[space_seal_team:​statusSSTIII_rozkaz|02.09.2543 - wejście do służby SST III]]
 +  * [[space_seal_team:​statusSSTIII_pomoc|03.01.2546 - wycofanie SST III do służby pomocniczej]]
 +  * [[space_seal_team:​statusSSTIII_powrot|08.05.2553 - przywrócenie statusu jednostki bojowej]]
 +**Dowództwo**
 +  * [[space_seal_team:​Bill_Paxton|cpt. Bill Paxton]]
 +  * [[space_seal_team:​MarvinCrusher|col. Marvin Crusher]]
 +  * [[space_seal_team:​SueCrossland|cpt. Sue Crossland]]
 +**[[space_seal_team:​sklad_sstIII|Skład SST III]]**
 +
 +**[[space_seal_team:​trening|Trening]]**
 +
 +
  
uscmc/space_seal_team.txt · Last modified: 2007/01/03 21:57 (external edit)