User Tools

 

uscmc:main

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uscmc:main [2007/01/02 19:39] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Informacje podstawowe o USCMC =====
 +
 +W 2053 roku rozpoczęto reorganizację sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Reorganizacja ta wynikała z faktu zmiany profilu działań armii ze względu na nowy teatr działań - kosmos. ​
 +
 +Decyzją prezydenta i senatu do reorganizacji względem nowego profilu działań, wybrano formację US MARINES. Formacja ta od początku swojego istnienia była przygotowywana do działań w różnych warunkach. Teraz dodatkowo musieli nauczyć się walki w kosmosie. Kolejną zmiana było zwiększenie znaczenia małych oddziałów. W XXVI wieku działania sił kosmicznych sprowadzają się do dokumentu umieszczonego [[csf:​sily_kosmiczne|tutaj]]. ​
 +
 +Powołano nowe dowództwo MARINES - Space Naval Command (SNC). Zmieniono też dotychczasową nazwę tej formacji na UNITED STATES COLONIAL MARINE CORPS. Ze względu na nowy teatr działań, zmieniono podział USCMC, w [[uscmc:​podzial_uscmc|nowej strukturze]] musiało znaleść się miejsce dla jednostek walki w kosmosie, oraz jednostek transportu międzyukładowego. ​
 +
 +W 2058 roku, powstał pierwszy, w pełni wyszkolony i wyposażony oddział USCMC, który rozpoczął służbę w nowym środowisku. W ciągu następnych 200 lat, powoli lecz systematycznie oddziały USCMC opanowywały nowy teatr działań. Do ich zadań należało wiele typów misji od patroli po desanty planetarne. Jednak ciągle głównym ich zadaniem była ochrona interesów USA.
 +
 +
 +W 2306 roku na mocy decyzji prezydenta utworzono formację specjalną mającą szkolić ludzi do zadań specjalnych. Zgodnie z tradycją MARINES, formacja ta przyjęła nazwę starego korpusu sił specjalnych MARINES - [[uscmc:​space_seal_team|SPACE SEAL TEAM (SST)]]. Oddziały te wchodziły w skład SPACE SEAL GROUPS.
 +
 +W międzyczasie do głosu dochodziły wielkie korporacje. Wszechświat stał się areną starć pomiędzy gigantami. Na mocy umów USCMC stało się główną siłą zbrojną w kosmosie. Do zadań USCMC należy ochrona interesów USA oraz interesów kolonistów,​ którzy osiedlają się w układach Centralnych lub kolonie należą do korporacji mających związki z Ziemią. ​
 +
 +W praktyce oznacza to, że terenem działań USCMC jest cały znany kosmos, za wyjątkiem układów korporacyjnych i zastrzeżonych układów rządowych. ​
 +
 +Dodatkowym wsparciem służą siły kanadyjskie [[:​canadian_space_forces|(Canadian Space Forces)]] oraz Europejska Piechota Kolonialna, które spełniają podobne zadania jak USCMC. Wszystkie te oddziały przechodzą podobny trening. ​
 +
  
uscmc/main.txt · Last modified: 2007/01/02 19:39 (external edit)