User Tools

 

uscmc:bill_paxton

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uscmc:bill_paxton [2007/01/02 20:59] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Personal data ======
 +   * USCMSSG11001311 ​
 +   * JEDNOSTKA: SSTIII34946
 +   * CODE: Personal Data
 +   * SL: YSX
 +   * DATE: XX.XX.XXXX ST
 +=== Dane personalne ===
 +   * Nazwisko: . PAXTON
 +   * Imię: ..... BILL
 +   * Stopień: .. CAPTAIN
 +   * PIN: ...... 86286ZE
 +   * Data urodzenia:
 +   * Wiek: ..... 35
 +   * Wzrost: ... 190
 +   * Waga: ..... 90
 +   * Grupa krwi: A Rh+
 +=== Przebieg służby ===
 +Przydział służbowy:
 +  - MRS A-IV MRP-III MIC-I MAU-I MIR-I MD-I MSG-USCMSF
 +  * Akcja rozjemcza na PESTRON (MS-9) - odznaczony za waleczność ​
 +  * Patrol bojowy - HYPRDYNE SECTOR ​
 +  * Patrol bojowy - TARTARUS SECTOR - awans na senior private ​
 +  * Urlop 
 +  * Misja rozpoznawcza na GOLIATH (GA-2) - odznaczony za rany odniesione w walce 
 +  * Akcja ratunkowa - statek handlowy ULRYPH - awans na lance corporal ​
 +  * Patrol bojowy - NEW EDEN SECTOR ​
 +  * Tłumienie buntu na VICTOR 7
 +  * Urlop 
 +  * Misja rozpoznawcza na RUMFORD (HS-7) ​
 +  * Służba garnizonowa na ANTIS 
 +  * Urlop 
 +  * Patrol bojowy - ŚWIATY CENTRALNE ​
 +  * Akcja odwetowa na ORBO LAB (NE-47) - odznaczony za rany odniesione w walce, awans na corporal ​
 +  * Urlop zdrowotny ​
 +  * Patrol bojowy - U.P.P. SECTOR ​
 +  * Misja rozpoznawcza na MARDUK (HS-15) ​
 +  * Akcja bojowa na PANDORA (BS-4) - awans na sergeant ​
 +  * Przeniesienie służbowe ​
 +  - MRS B-IV MRP-III MIC-I MAU-I MIR-I MD-I MSG-USCMSF ​
 +  * Misja eskortowa z NEW SYDNEY do HILO 
 +  * Przeniesienie na własną prośbę ​
 +  - SST I- SSG- USCMSF ​
 +  * Akcja ratunkowa na FIORINA (FURY-161) - odznaczony za waleczność ​
 +  * Akcja likwidacyjna na VPX-412 -odznaczony za rany odniesione w walce 
 +  * Urlop zdrowotny ​
 +  * Misja rozpoznawcza na GOLIATH (GA-2) - odznaczony za waleczność ​
 +  * Przeniesienie służbowe ​
 +  - Kurs oficerski na Akademii Wojsk Kosmicznych - wyróżnienie za najwyższe wyniki, awans na second lieutenant
 +  - Przeniesienie służbowe ​
 +  - SST II - SSG - USCMSF- objęcie dowództwa ​
 +  * Akcja ratunkowa na POLAR STAR (NE-4X) - odznaczony za odniesione rany 
 +  * Urlop zdrowotny ​
 +  * Przeniesienie służbowe
 +  - SSG - USCMSF ​
 +  * Awans na lieutenant ​
 +  * Wyróżniony za wzorową pracę analityczną ​
 +  * Awans na captain ​
 +  * Przeniesienie służbowe ​
 +  - SST III- SSG- USCMSF- objęcie dowództwa ​
 +  * Organizacja i szkolenie SST III 
 +  * Przeniesienie służbowe ​
 +  - USCMSF - praca w komórce GR74602DTR ​
 +  * Przeniesienie służbowe ​
 +  - SST III - SSG - USCMSF ​
 +
 +=== Szkolenia ===
 +  - RECON
 +  - CLOSE COMBAT ​
 +  - PLATOON COMMANDER
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
uscmc/bill_paxton.txt · Last modified: 2007/01/02 20:59 (external edit)