User Tools

 

swiat_gry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

swiat_gry [2015/11/17 08:11]
127.0.0.1 external edit
swiat_gry [2020/02/12 10:56] (current)
ender
Line 16: Line 16:
  
 ===== Czas ===== ===== Czas =====
-Akcja ALIENS RPG umieszczona jest w okresie znanym z filmów ALIEN (Obcy) oraz ALIENS (Obcy: Decydujące starcie). ​Wprawdzie w filmie mowa była o XXIII wieku, ale postanowiłem przesunąć akcję o 300 lat do przodu, by wytłumaczyć dużą ilość skolonizowanych planet. ​Historia kolonizacji kosmosu jest burzliwa. Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od XX wieku do czasu akcji, to: +Zmiany względem filmów: +300 lat (by wytłumaczyć dużą ilość skolonizowanych planet, itp.) 
 +Akcja umieszczona jest mniej więcej ​w okresie ​odpowiadającym wydarzeniom ​znanym z filmów ALIEN (Obcy) oraz ALIENS (Obcy: Decydujące starcie). 
 + 
 +Historia kolonizacji kosmosu jest burzliwa. Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od XX wieku do czasu akcji, to: 
  
   - Zjednoczenie [[swiat:​Europa|Europy]]   - Zjednoczenie [[swiat:​Europa|Europy]]
swiat_gry.txt · Last modified: 2020/02/12 10:56 by ender