User Tools

 

swiat:wojska_elitarne

aliens.g4sa.net_pictures_planeta_1.jpg

ELITARNE JEDNOSTKI SPECJALNE

Kilka osób zaczęło prowadzić w realiach mojego Aliena. Wymyślają nowe formacje, nowe bronie, nowe zasady, nowe…. W końcu zdecydowałem umieścić uproszczoną listę jednostek, które istnieją w moim Alienie. Na liście nie ma jednostek zwykłych wojsk, oraz nie opisuję jednostek Chin. Część z poniższych jednostek istnieje obecnie, inne zostały wymyslone na potrzeby gry (m.in. G4SA oraz Space Wolves). Lista obejmuje najbardziej znane jednostki bojowe (głównie nastawione na działanie w kosmosie). Biorąc pod uwagę, że ludzi jest o wiele więcej niż w XX wieku. Istnieją planety klasy Ziemia, można spokojnie założyć, że ilość jednostek wojskowych jest o wiele większa niż aktualnie na Ziemi.

Materiały dotyczące prawdziwych jednostek pochodzą ze strony http://www.komandos.dit.pl/

ANTYTERRORYSTYCZNE

TAG

Australia Tactical Assault Group - Zadania jednostki to przede wszystkim: neutralizacja i przechwytywanie terrorystów, snajperów, porywaczy, morderców, uwalnianie zakładników, przechwytywanie porwanych statków i samolotów, szturmowanie budynków i instalacji zajętych przez terrorystów. Działania mogą być dokonywane na terenie Australii lub poza. O tym co trzeba przejść, aby zostać żołnierzem TAG ilustruje ten tekst (ze strony http://www.komandos.dit.pl/:

 1. jesteś w wojsku.
 2. jesteś dobry.
 3. dostajesz się na 3-tygodniowy kurs “kadrowy”
 4. za trzecim podejściem, po 25 dniach, pół żywy przeczołgujesz się przez linie w piasku. Dostałeś się!
 5. Wiesz mniej niż lewy trampek Bolka.
 6. Idziesz na intensywny kurs - spadochron, spadochron, materiały wybuchowy ,broń , broń , broń , etc. w każdej chwili możesz odpaść.
 7. Idziesz na kurs patrolowy - patrz punkt 4 i 5.
 8. Po skończeniu kursu dostajesz beret i idziesz do szwadronu liniowego.
 9. patrz punkt 5.
 10. idziesz na specyficzny trening który odnosi się do twojego szwadronu - Air, Vehicle albo water ops.
 11. po 12 miesiącach dopiero jesteś zakwalifikowany w twojej specjalności.
 12. po 365 dniach w swoim szwadronie, idziesz do innego , np. z Air do Water ops etc. i powtarzasz cykl.
 13. Po zaliczeniu WSZYSTKICH szwadronów, możesz złożyć aplikacje do TAG.
 14. jeżeli jeszcze nie złamałeś sobie kręgosłupa podczas skoków, jeżeli nie zabili cię koledzy podczas ostrych strzelań w dżungli, dostajesz się na selekcje do TAG.
 15. Z czego składa się ta selekcja nie wiem.
 16. Jeżeli przeżyjesz dostajesz się do TAG. jesteś tam 365 dni.
 17. powtórz punkty od 10 do 16. :))))))

Skład grupy to ok. 120 ludzi. Trening to ćwiczenia strzeleckie w różnych sytuacjach i miejscach. Dla nich stworzono specjalny kompleks miejski “Terror Town” ( ambasady, domki jednorodzinne, biurowce, centra handlowe z parkingami, wielopiętrowe budynki z wymiennymi gumowymi ścianami - gdzie umieszczone są ruchome cele sterowane komputerem), gdzie żołnierze zużywają około 5000 pocisków na każdy tydzień. Szkolą się również w suchym sawannowym terenie leśnym zwanym High Range Training Area, na platformach wiertniczych, statkach, przystaniach, lotniskach, portach kosmicznych i bazach. TAG kieruje również ćwiczeniami oraz treningami z udziałem policyjnych grup ataku. Są gotowi do akcji 24 godziny na dobę.

HRT (Hostage Rescue Team)

jednostki planetarne USA Trening to przede wszystkim szybkie strzelanie, alpinistyka miejska, walka wrecz, szybka jazda pojazdami, trening snajperski. Techniki szturmu np. na opanowane przez terrorystów budynki, samoloty, autobusy, statki. Komandosi poznają także psychologie aktów terrorystycznych. Większość członków tej jednostki posiada przeszkolenie płetwonurkowie i spadochronowe. Ćwiczenia odbijania zakładników przeprowadzane są z użyciem ostrej amunicji. Jednostka ta przygotowana jest do wykonywania najtrudniejszych operacji antyterrorystycznych, pozostawiając interweniowanie w innych, łatwiejszych przypadkach policyjnym oddziałom SWAT. Jednostka przygotowana jest również do prowadzenia operacji poza granicami kraju.

Force F ZORROS

USA (Meksyk) Jednostka stworzona w wieku XX, przeznaczona do zwalczania zorganizowanej przestępczości i narkotykowych bosów.

G4SA

Kanada - skład: około 120 osób Członkami tej jednostki są żołnierze wywodzący się z Space Wolves. Każdy z członków G4SA przeszedł półroczne szkolenie Space Wolves oraz kilkumiesięczne szkolenie w jednostce G4SA. Jednostka ta bierze udział głównie w akcjach antyterrorystycznych. Przeznaczona jest do interwencji w każdym zakątku kosmosu. Jest jedna z niewielu jednostek, które są gotowe do akcji w dowolnym miejscu swiata. Inymi takimi jednostkami są wyspecjalizowane jednostki wojskowe: Space SEAL (USA), SAS (Europa), Night Crocodiles (Australia), Specnaz (Rosja).

JTF4

Kanada Joint Task Force-Four - jednostka specjalna. Powstała równolegle do G4SA. W skład jednostki wchodzą żołnierze z różnych rodzajów sił kosmicznych.

ALFA

Rosja - skład: około 300 osób Jednostka przeznaczona do zwalczania teroryzmu. Jej historia wywodzi się z XX wieku. Żołnierze przechodzą szkolenie w odbijaniu obiektów opanowanych przez terrorystów. Jednostka przygotowana jest do prowadzenia operacji poza granicami kraju.

Task Force 777

Europa - skład: około 90 osób Jednostka wywodząca się z egipskiej jednostki 777. Jednostka ta jest w cciągłej gotowości do akcji. Stacjonuje na ziemi. Działa w układzie światów centralnych, głównie na terenie europy.

BS 16

Europa - skład: około 100 osób O przyjęcie do jednostki mogą starać się kandydaci, którzy mają co najmniej 2 letni staż w Piechocie Kolonialnej. Ochotnik pragnący służyć w BBE musi wykazać się doskonałą sprawnością fizyczna ale powinien być również odporny psychicznie. Kandydaci zaakceptowani do selekcji przyjmowani są najpierw na tydzień próbny podczas którego poddawani są licznym ćwiczenia. Sprawdzana jest także ich odporność na stres i zmęczenie. Kandydaci którzy pozytywnie przebrną ten etap kierowani są na 18-tygodniowy kurs podstawowy. Uczą się tam m.in. strzelania snajperskiego, zjazdów po linach z dropshipów oraz w warunkach miejskich oraz poznają tajniki operacji antyterrorystycznych. Poza tym szkolą się w szturmowaniu budynków, samolotów, statków. Szkolą się również w kontrolowaniu wszelkich demonstracji i buntów, dlatego wspomagają czasem siły policyjne. Następnie kandydat przechodzi właściwe szkolenie w sekcji bojowej które trwa od 8-12 miesięcy. Dopiero po tym okresie staje się pełnoprawnym członkiem tej elitarnej formacji. Jednostka składa się z 3 plutonów po 33 osoby oraz 14 osobowego dowództwa co daje razem 113 osób. Jeden z plutonów pełni całodobowa służbę. Każdy pluton to 33 komandosów podzielonych na trzyosobową grupę dowodzenia, 4 pięcioosobowe grupy szturmowe i 2 grupy snajperskie, liczące również po 5 żołnierzy.

BBE

Europa - skład: około 80 osób Członkami są wyłącznie mężczyźni w wieku min. 22 lata, wywodzący się z szeregów policji wojskowej. Szkolenie komandosów trwa rok. W tym czasie komandosi przechodzą szkolenia strzeleckie, wspinaczki i nurkowania, zjazdu na linie z helikoptera, przechodzą szkolenie piechoty morskiej, uczą się prawa karnego, uczą się fotografii w złych warunkach pogodowych itp.

SFBCTD

Ameryka Południowa 1st Special Forces Battalion Counter-Terrorist Detachment Oddział antyterrorystyczny, którego historia sięga XX wieku. Kandydatami do jednostki moga być żołnierze sił specjalnych. Służba w jednostce jest dobrowolna. W wyniku wstepnej selekcji trwającej 14 tygodni odpada 90% kandatów. Ci którzy przejdą selekcję biorą udział w 13 tygodniowym kursie na Ziemi, w pobliżu dawnego Rio de Janerio.

W jednostce tej od niepamiętnych czasów kładzie się nacisk na: partnerstwo podczas akcji, treningi strzeleckie, skoki spadochronowe, wspinaczka i zjazd na linach, techniki kamuflażu. Szczególny nacisk kładzie się na patrole o dużym zasięgu i szkolenie wywiadowców umiejących się znaleść w różnych środowiskach. komandosi wyśmienicie posługują się nożem i maczetą. Terenem ich działania są planety klasy ziemia pokryte lasami. Jednostki SFBCTD używane są do zwalczania partyzantki. Są to najlepsze oddziały tego typu.

SST III

jeden z oddziałów Sił Specjalnych USCMC wyspecjalizowana grupą przeznaczoną do szturmowania statków kosmicznych. Jest to najlepiej przystosowany oddział do odbijania pojazdów w przestrzeni kosmicznej.

BOJOWE

1st Commando Regiment

Australia Typowa jednostka komandosów. Specjalnością jest działanie na terytorium wroga. Głównymi celami jest niszczenie newralgicznych punktów nieprzyjaciela. Działają według schematu: szybkie, niewidoczne podejście, atak, wycofanie się. Akcje trwają po kilkanaście godzin.

U.S.Colonial Marine Corps

USA Semper Fi - Semper Fidelis - Zawsze Wierni Członkami USCMC są osoby o ponadprzeciętnej odporności psychicznej i budowei fizycznej. Żołnierze USCMC służą zazwyczaj na 5 lub 10 letnich kontraktach. Są przeszkoleni w walce na planetach oraz w przestrzeni kosmicznej. Większość żołnierzy przechodzi uniwersalne szkolenie. Tylko część oddziałów jest wyspecjalizowana.

US Colonial Marines Force Recon

USA Swift, Silent, Deadly Force Recon jest elitarną jednostką rozpoznawczą Korpusu Piechoty Kolonialnej. Do zadań FR należy: zbieranie informacji o nieprzyjacielu, wprowadzaniu tzw. czujki w szereg wroga, zdobywanie więźniów od których wydobyć można informacje, rozpoznane terenu nieprzyjaciela. Force Recon pierwotnie mają zadanie rozpoznawcze, ale również zajmują się dywersją, sabotażem i atakiem zaczepnym przeciwnika. Tylko 1 kandydat na pięćdziesięciu kwalifikuje się do służby w US Marine Force Recon. Kompania Force Recon składa się z: kompani dowodzenia (5 oficerów i 26 żołnierzy), Plutonu pomocniczego (1 oficer i 35 żołnierzy) oraz 6 plutonów Recon (po 1 oficerze i 14 żołnierzy każdy). Kompania dowodzenia to: sekcja Hg, sekcja operacji i łączności. Pluton pomocniczy składa się z plutonu dowodzenia, sekcji zaopatrzenia, sekcji obsługi spadochronowej, medycznej, transportowej i sekcji amfibii. Każdy Recon pluton ma pluton dowodzenia i 3-4 osobowe zespoły.

Delta

USA Znaczna większość członków jednostki Delta pochodzi z amerykańskich elitarnych batalionów Ranger i grup Sił Specjalnych, jakkolwiek kandydaci ściągani są z całej Armii Stanów Zjednoczonych, włączając w to rezerwę i Gwardię Narodową. Przygotowani są do prowadzenia operacji antyterrorystycznych oraz do działań na tyłach wroga.

Green Berets

USA Jednostka przeznaczona do działań na terenie przeciwnika. W przeciwieństwie do innych jednostek tego typu, żołnierze Green Berets mają za zadanie dotrzeć an tyły nieprzyjaciela i działać samodzielnie, bez dostaw broni i żywności. Zajmumją się oni walką partyzancką.

RANGERS

USA Jednostka bojowa. Jej zadaniem są szybkie i precyzyjne ataki na pozycje nieprzyjaciela.

Space Seal

USA: skład: około 2000

Jednostka Space Seal przeznaczona jest głównie to akcji międzyplanetarnych. SST III jest wyspecjalizowana grupą przeznaczoną do szturmowania statków kosmicznych. Jest to najlepiej przystosowany oddział do odbijania pojazdów w przestrzeni kosmicznej. Pozostałe grupy I i II przeznaczone są do akcji rozpoznawczych i dywersyjnych.

Space Wolves

Kanada - skład: około 3000 Jednostki przeznaczone do działań specjalnych.

Folgore

Europa - terytorium włoskie Folgore (wł. Piorun) - jednostka liczy ponad 10.000 żołnierzy. W skład jednostki wchodzą pułki piechoty spadochronowej oraz piechoty kolonialnej i wojska pancerne.

FAR

Europa - terytorium francuskie Force d'Acton Rapide (FAR) - Siły szybkiego reagowania Skład FAR liczy około 45 tysięcy żołnierzy. W jej skład wchodzą jednostki spadochroniarzy, piechoty kolonialnej, wojska pancerne i zmechanizowane.

SAS

Europa - terytorium angielskie Special Air Service, “Beret łatwiej jest zdobyć, niż utrzymać.” Oddziały SAS przygotowane są do działania w małych grupkach na terenie wroga. Ich zadaniem jest zadawanie wrogowi jak największych strat jak najmniejszym kosztem. SAS przeprowadza także akcje antyterrorystyczne.

GRUMEC

Ameryka południowa Brazylijski GRUMEC (Combat Divers Group - Grupa Nurków Bojowych) Marynarki Wojennej istnieje od XX wieku. Głównym przeznaczeniem jednostki są akcje na powierzchni planet, a dokładniej mówiąc akcje podwodne. Grupy te działaja na planetach na których swoje strefy ma Ameryka południowa i na których dochodzi do walk. Jak i inne tego typu jednostki GRUMEC jest przeznaczony do zadawania jak największych szkód nieprzyjacielowi, oczywiście z zaskoczenia. Małe grupy od 10 do 20 ludzi mają większe szanse przeniknięcia na teren nieprzyjaciela, gdzie mogą dokonywać o wiele większe szkody niż zaangażowane w to samo olbrzymie zasoby ludzkie i sprzętowe. Podstawowe zadania komandosów z GRUMEC to: ataki na nieprzyjacielskie statki, instalacje portowe, sabotaż platform wiertniczych, przechwytywanie transportów zaopatrzenia, zwiad i rozpoznanie, rozpoznanie ziemnowodne podczas lądowania wojsk na plaży (oczyszczanie wody i ziemi z min i przeszkód). Szkolenie wstępne trwa 6 miesięcy i składa się z 4 etapów. Pierwszy: podstawy nurkowania, II: trening fizyczny, III: atatki z wody, działania bojowe w wodzie, IV: działania na ziemi - rozpoznanie, zwiad, sabotaż. Następnie żołnierze przechodzą kursy dodatkowe: wspinaczka i zjazdy po linach, działania w przestzreni kosmicznej itd.

Specnaz

Rosja specjalnoe naznacznije - specjalne przeznaczenie Rosyjskie siły specjalne. Zajmują się działaniami partyzanckimi, zajmują się szpiegostwem i terroryzmem. Biorą udział w operacjach antyterrorystycznych. Zajmują się rozpoznaniem, wykrywaniem obiektów wroga i niszczeniem ich. kandydaci do oddziałów bojowych Specnazu pochodzą są wybierani spośród żołnierzy należących do innych formacji wojskowych. Po kilkutygodniowej selekcji, najlepsi są wysyłani na 6 miesięczne kursy po których wracają w stopniu sierżanta. Żołnierz po odsłużeniu dwóch lat w Specnazie może: przejść na kurs oficerski do Wyższej szkoły Oficerskiej Wojsk desantowych, może zostać zawodowym żołnierzem lub wycofać się do rezerwy.

Legia cudzoziemska - Légion Etrangere - Europa

Elitarna jednostka armii europejskiej. W jej skład wchodzą zarówno obywatele europejscy (głównie pochodzenia francuskiego) jak i obywatele innych państw.

NAJEMNICY

Gurkhali

brygada gurkhów - najemnicy “kafar hunne bhanda mornu ramro” - lepiej być martwym niż tchórzem. Służą w armii europejskiej na zasadach najemnych. Uznawani za najlepszych żołnierzy świata.

The Wild Geese

najemnicy Wywodzą się z irlandii. Walczą za pieniądze.

TERRORYŚCI

Al Kala

Grupa terrorystyczna. Liczy około 2-3 tysięcy członków. Szczegółowe informacje w dokumentach wywiadu.

Biała Pięść

Oddziały wywodzące się z Al Kali i Falconu. Są to siły specjalne wykorzystywane przez korporacje Falcon oraz orgaznizację terrorystyczną Al Kala

swiat/wojska_elitarne.txt · Last modified: 2018/09/18 18:48 by ender