User Tools

 

sprzet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sprzet [2006/06/18 07:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Wyposażenie wojska w Świecie ALIENS ======
 +Poniżej prezentujemy listę sprzętu, który używany jest przez żołnierzy w świecie ALIENS. Lista ta jest niepełna, będzie ona powoli rozwijana. Opisy pojawią się w nabliższym czasie (do początku kwietnia) ​
 +
 +  * [[sprzet:​Pancerz osobisty]]
 +  * [[sprzet:​spawarka|Spawarka/​Palnik]]
 +  * Lornetka
 +  * Komputer bojowy
 +  * [[sprzet:​ar14|Zestaw Celowniczy AR-14]]
 +  * [[sprzet:​mt|Wykrywacz Ruchu]] (Motion Tracker) ​
 +
 +===== Sprzęt używany przez oddziały specjalne, lub wyspecjalizowane oddziały korporacyjne =====
 +  * [[sprzet:​hs|Wykrywacz Bicia Serca]] (Heartbeat Sensor) - używany tylko przez jednostkę [[G4SA]]
 +  * [[sprzet:​smt|Wyspecjalizowane wykrywacze ruchu]] - używane przez oddział [[space seal:SST III]] 
  
sprzet.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)