User Tools

 

korporacje

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

korporacje [2006/06/18 07:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Korporacje ======
 +
 +{{backlinks}}
 +
 +===== Główne korporacje =====
 +**[[korporacje:​BIO-NATIONAL INTERNATIONAL]] "​BIO-NAT"​**
 +  * Profil: medycyna, badania bilogiczne ​
 +  - [[korporacje:​bio-national_international#​neo-pharm|NEO-PHARM]] (jedna z głównych firm wchodzących wskład Bio-national) ​
 +    * Profil: medycyna, biologia ​
 +
 +**[[korporacje:​GRANTCORP]]**
 +  * Profil: broń, systemy obronne ​
 +
 +**[[korporacje:​WEYLAND - YUTANI]] "​Building Better Worlds"​**
 +  * Profil: eksploracja kosmosu, komercja, kolonizacja,​ militaria ​
 +  * Kwatera: Ziemia, USA 
 +  * Fabryki: broń, procesory atmosfery, systemy podtrzymywania życia ​
 +  * Korporacja amerykańsko-chińska ​
 +
 +**[[korporacje:​HYPERDYNE SYSTEMS]]**
 +  * Profil: technika kosmiczna, napędy statków kosmicznych oraz konstrukcja syntetyków ​
 +
 +**[[korporacje:​CENTRAL SPACE CONSORTIUM]] "​C.S.C."​**
 +  * Profil: statki kosmiczne (osłony), uzbrojenie, silniki itd. 
 +
 +**Korporacje wchodzące w skład C.S.C.**
 +    - [[korporacje:​CENTRAL SPACE CONSORTIUM#​ANTIOCH]] Największa z korporacji wchodzących w skład C.S.C. ​
 +      * Profil: terraforming,​ instalują procesory atmosfery, odpowiadają za 1 etap terraformingu ​
 +    - [[korporacje:​CENTRAL SPACE CONSORTIUM#​SYNSOUND INTERNATIONAL]] ​
 +      * Profil: budowa syntetyków ​
 +    - [[korporacje:​CENTRAL SPACE CONSORTIUM#​SKANK INC.]]
 +      * Profil: rynek cywilny, zaopatrzenie kolonii ​
 +    - [[korporacje:​CENTRAL SPACE CONSORTIUM#​ARMAT INC.]]
 +      * Profil: broń (M41A oraz M56 Smart Gun są ich konstrukcji) ​
 +    - [[korporacje:​CENTRAL SPACE CONSORTIUM#​ACCURACY INTERNATIONAL]]
 +      * Profil: uzbrojenie dla USCMC (stały kontrakt) ​
 +
 +**[[korporacje:​BTL]] "​Better Life Company"​**
 +  * Profil: systemy podtrzymywania życia, zaopatrzenie kolonii, systemy hibernacyjne,​ medycyna ​
 +  * Niepotwierdzone:​ broń biologiczna,​ badania genetyczne ​
 +
 +**[[korporacje:​NEW HORIZON]]**
 +  * Profil: terraforming,​ kolonie ​
 +  * Firma amerykańska. Korzystająca z pomocy Weyland-Yutani. Wykonywała większość instalacji dla planet USA. 
 +
 +===== MAŁE KORPORACJE =====
 +
 +**ZAJER COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ZAJER - COMM - TECHNIC. )**
 +  * Profil: systemy łączności dla dalekich kolonii. ​
 +
 +**AERODYNE INC.**
 +  * Profil: budowa kolonii, budowa statków kosmicznych na zamówienie,​ przeróbki statków kosmicznych. Ścisła współpraca z Hyperdyne i Weyland-Yutani. Okazyjna współpraca z innymi korporacjami. ​
 +
 +**FREDRICK CONGLOMERATE "​FREDCO"​**
 +  * Konsorcjum jak C.S.C. ​
 +
 +    - **SCHILLER BIOLOGICAL**
 +      * Profil: genetyka, leki 
 +    - **NEW EDEN / JV**
 +      * Profil: maszyny cywilne, komputery, jednostki AI 
 +      * Nieoficjalnie mówi się o pracach nad bronia i fabrykach rakiet. ​
 +    - **MEDICAL TECHNOLOGIES "​MEDTECH"​**
 +      * Profil: leki, badania nad chorobami, automaty medyczne ​
 +
 +**ALPHATECH HARDWARE INC.** ​
 +  * Profil: automatyczne systemy uzbrojenia, jednostki AI, systemy sterowania ogniem ​
 +
 +**[[korporacje:​FALCON INDUSTRIES]]**
 +  * Profil: Komputery, jednostki AI, przeróbki statków kosmicznych ​
 +  * Niepotwierdzone:​ broń, nielegalny handel, przemyt broni (dane nie oficjalne) ​
 +  * Kwatera: księżyc, pas asteroid ​
 +
 +korporacje:​BIOZONE ALPHA (B.Z.A.) ​
 +  * Profil: medycyna, biologia, - przeznaczenie:​ rynek cywilny - kolonie ​
 +
 +**REPUBLIC SYSTEMS ELECTRIC / DYNAMIC**
 +  * Profil: uzbrojenie, broń ciężka ​
 +  * Produkty: działo 20 mm Gattling Cannon, 40 mW Free Electron Laser (gattling jest uzbrojeniem APC'​a) ​
 +
 +**DIGITAL ARCH TECHNOLOGIES (DIGARCH)**
 +  * Profil: pojazdy atmosferyczne,​ myśliwce AD-17 
 +
 +**VENTREL SYSTEMS INTERNATIONAL**
 +  * Profil: broń, maszyny ​
 +  * Produkt: pistolety, pistolety maszynowe itd. 
 +
 +**LOCKMART STARCUB INC.**
 +  * Profil: statki kosmiczne, najstarsza korporacja tego typu. 
  
korporacje.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)