User Tools

 

g4sa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

g4sa [2006/06/18 07:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== G4SA ======
 +
 +  * [[g4sa:​Chronologia]] - chronologa wydarzeń od wstapienia do wojska pierwszych przyswzłych członków G4SA 
 +  * [[g4sa:​Historia]] - Historia oddziału - część I, część II, część III, część IV 
 +  * [[g4sa:​Skład]] - ostatni aktualny skład G4SA 
 +  * [[g4sa:Izba pamięci]] - lista tych, którzy zginęli podczas misji 
 +  * [[g4sa:​Misje]] - spis misji w których brała udział jednostka G4SA 
 +
 +  * [[g4sa:G4SA News]] - wewnętrzny biuletyn oddziału. Nie udostepniać dowództwu!!! ​   Strony poświęcone kanadyjskiemu oddziałowi G4SA. 
 +
 +G4SA to nazwa kodowa. Jednak wiele osób chciało koniecznie rozwinąć ten skrót, w efekcie oficjalnie przyjęło się, że nazwa oznacza Group For Special Assingment.
 +Ludzie, którzy zawdzięczają życie dzięki interwencjom G4SA rozwinęli ten skrót inaczej: Ghosts For Safe Arrival... ​
 + 
  
g4sa.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)