User Tools

 

g4sa

G4SA

  • Chronologia - chronologa wydarzeń od wstapienia do wojska pierwszych przyswzłych członków G4SA
  • Historia - Historia oddziału - część I, część II, część III, część IV
  • Skład - ostatni aktualny skład G4SA
  • Izba pamięci - lista tych, którzy zginęli podczas misji
  • Misje - spis misji w których brała udział jednostka G4SA
  • G4SA News - wewnętrzny biuletyn oddziału. Nie udostepniać dowództwu!!! Strony poświęcone kanadyjskiemu oddziałowi G4SA.

G4SA to nazwa kodowa. Jednak wiele osób chciało koniecznie rozwinąć ten skrót, w efekcie oficjalnie przyjęło się, że nazwa oznacza Group For Special Assingment. Ludzie, którzy zawdzięczają życie dzięki interwencjom G4SA rozwinęli ten skrót inaczej: Ghosts For Safe Arrival…

g4sa.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)