User Tools

 

forum

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

forum [2006/06/18 07:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Forum miłośników Aliens ======
 +
 +[[http://​board.g4sa.net/​|Wejście na forum]]
 +
 +Jest to wspólne forum stron: [[http://​www.aliens.ibt.pl/​|Strona Ciacha o Obcym]], [[http://​www.obcy.net/​]] oraz [[Aliens RPG]].
 +
 +Zasady obowiązujące na forum: ​
 +
 +  - Posty dotyczące RPG (mechanika, świat gry, jednostki, wyposażenie) - wszystko co nie wystepuje bezpośrednio w filmie, a dotyczy tylko gry - proszę o wyróżnienie poprzez dodanie w temacie [RPG] lub [ALIENS RPG]. 
 +  - Prosimy o zachowanie kultury. Personalne ataki nie bedą tolerowane. Forum jest po to by dyskutować,​ a nie by się kłócić. ​
 +  - Jesli już ktoś chce/musi używać logo - niech wysili się, i wykorzysta jakąś grafikę związaną z obcym. ​
 +  - Na forum dyskutuje się na tematy związane z filmami z cyklu OBCY oraz (po zaznaczeniu w temacie posta) na tematy związane z ALIENS RPG. 
 +  - Na stronie Ciacha możecie zapoznać się z [[http://​www.aliens.ibt.pl/​forum.htm|podstawowymi zasadami]] zachowania się na forum.
  
forum.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)