User Tools

 

dodane_w_2007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dodane_w_2007 [2008/02/01 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Dodane w 2007 roku ======
 +----
 +[[Dodane w 2008|2008]] | [[Dodane w 2007|2007]] | [[Dodane w 2006|2006]] | [[Dodane w 2005|2005]] | [[Dodane w 2004|2004]] | [[Dodane w 2003|2003]]
 +----
 +===== 2007-08-17 =====
 +  * Jeśli ktoś jest chętny to pomocy ze stroną - proszę o kontakt. W chwili obecnej strona jest w stanie zawieszenia (może po jakiejś sesji Aliens to się zmieni, ale to przyszłość). Jeśli znajdę czas - wrzucę jakieś starsze materiały.
 +
 +===== 2007-05-15 =====
 +  * Wyszperane z sieci: filmik pokazujący [[sesje:​lv426|budynki kolonii na lv426]]
 +
 +===== 2007-05-04 =====
 +  * Strona trwa w zawieszeniu - oczekiwanie na jakąś sesje ALIENS RPG (na razie prowadzę [[http://​setterh.g4sa.net|Setterh]],​ oraz w przypadku braku graczy - robię jednostrzałowki w realiach **Wing Commandera**. Następna aktualizacja strony pewnie dopiero wtedy gdy jakimś cudem uda się zebrać graczy i poprowadzić z 2-3 sesje Aliens.
 +
 +===== 2007-01-18 =====
 +  * Przeniesione działy USCMC, Space Seal, wrzucone dwa artykuły z hydeparku
 +
 +===== 2007-01-02 =====
 +  * Ze starej strony Voytass przerzuca i poprawia dział [[uscmc:​main|USCMC]]
 +  * Przeniesiona [[galerie:​galeria_3|Galeria nr 3]]
 +
 +----
 +[[Dodane w 2008|2008]] | [[Dodane w 2007|2007]] | [[Dodane w 2006|2006]] | [[Dodane w 2005|2005]] | [[Dodane w 2004|2004]] | [[Dodane w 2003|2003]]
  
dodane_w_2007.txt · Last modified: 2008/02/01 19:33 (external edit)