User Tools

 

csf:stopnie

Stopnie w wojsku kanadyjskim

Szeregowcy

  1. Private (Recruit) (Pte(R)) - szeregowiec (rekrut) - rekrut, przed szkoleniami. Stopień ten mają wszyscy zanim zakończą podstawowe szkolenia. Brak insygni.
  2. Private (Basic) (Pte(B)) - szeregowiec (początkujący) - Po zakończeniu pierwszych szkoleń rekrut zyskuje stopień szeregowiec (początkujący). Nowy żołnierz posiada ten stopień przez cały okres szkoleń. Brak insygni.
  • Private (Trained) (Pte(T)) - starszy szeregowiec - Szeregowiec (Początkujący) staje się Szeregowcem (wyszkolonym). Stopień ten zyskują wsyzscy po zakończeniu pełnego szkolenia. Szeregowiec wszyszkolony nosi pojedynczy szewron1)

Korpus podoficerów

Młodsi

  • Corporal (Cpl)2) - Kapral - stopień wyższy od szeregowca. Niższy od Master Corporal. Kapral należy do młodszych oficerów. Insygnia: 2 szewrony skierowane w dół. Jest to najmniejszy stopień podoficerski. Corporal może dowodzić oddziałem jeśli spełnia formalne wymagania aby móc być awansowanym na Master Corporal (ale jeszcze nie został awansowany). Dawniej kapral pełnił takie obowiązki jakie aktualnie pełni sierżant. Zmiany (obniżające stopień) wprowadzono podczas unifikacji wojsk kosmicznych. Innym ubocznym skutkiem tych zmian była rezygnacja ze stopni Lance Corporal oraz Lance Sergeant.
  • Master Corporal (MCpl) 3) - stopień podoficerski. Master Corporal może dowodzić oddziałem/drużyną, wydawać rozkazy podczas akcji. Jest to pierwszy samodzielny stopień.

Uwaga: Młodsi podoficerowie jak i szeregowcy (po szkoleniach) - jadają w spólnych stołówkach. Mieszkają we wspólnych kwaterach (w wyjątkowych okolicznościach Master Corporal może mieć wydzielony pokój z innymi podoficerami).

Starsi

  • Sergeant (Sgt) - Sierżant - 4) - starszy stopień podoficerski. Pełni obowiązki dowódcy plutonu. Podczas akcji często zastępcą dowódcy5). Często pełni obowiązki takie jakie normalnie pełni Warrant officer. Insygnia: trzy szewrony.
  • Warrant officer (Wo) - najwyższy stopień podoficerski. WO pełni obowiązki zastępcy dowódcy. Może pełnić obowiązki dowódcy bazy (spotykane w przypadku małych stanowisk). Może być szefem szkoleń itd.
  • Master Warrant Officer
  • Chief Warrant Officer

Uwaga: w jednostkach starci podoficerowie mają własne mesy 6). Mają prawo do własnych kwater (często pojedyncze pokoje w segmentach przeznaczonych dla podoficerów).

Linki zewnętrzne

1)
ang. chevron, naszywka w kształcie litery “lw;V”up; na rękawie munduru wojskowego, oznaczająca liczbę wysłużonych lat lub stopień wojskowy za Słownik Wyrazów Obcych PWN
2)
Po francusku: caporal (cpl).
3)
Pof rancuski: caporal-chef or cplc
4)
French: sergent or sgt
5)
Są to pozostałości po dawnym podziale. Wcześniej kapral był dowódcą plutonu, sierżant zastępcą dowódcy. Po unifikacji, kapral dowodzi drużyną, sierżant plutonem, zastępcą dowódcy jest jakiś młodszy oficer. Jednak stare podziały mają swoje odzwierciedlenie w wyszkoleniu i przygotowaniu kadry. Na akcje nadal lata 1 oficer, 1 sierżant, dwóch Master Corporal
6)
Warrant Officers and Sergeants Mess
csf/stopnie.txt · Last modified: 2008/02/12 23:26 (external edit)