User Tools

 

canadian_space_forces

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

canadian_space_forces [2008/02/01 19:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Canadian Space Forces ======
 +===== Kanadyjskie Siły Kosmiczne =====
 +
 +  * [[csf:​Stopnie]]
 +
 +Na stronach tych opisane są szczegóły dotyczące Kanadyjskiego Wosjka w realiach ALIENS. Oprócz tego, znajdują się podstrony oddziału, w którym służyły postacie graczy - czyli [[csf:8 pluton|8 plutonu z 2 batalionu 39 Dywizji]]. Dla zainteresowanych [[csf:​biuletyn]],​ czyli wyrywkowe informacje z wydarzeń, które zaszły w głównej bazie 39 Dywizji, opisywane przez anonimowych żołnierzy CSF. 
 +
 +W XXVI wieku w wyniku wielu przemian, na Ziemi pozostało [[Opis swiata|7 państw]]. Faktyczną władzę nad wieloma terytoriariami sprawują mędzynarodowe korporacje. ​
 +
 +W wyniku wojen i przemian, znaczenie wojska uległo zmianie. W tej chwili [[csf:sily kosmiczne|pluton]] stał się najmniejszą samodzielną jednostką. Na planetach nadal działa w ramach jednej wiekszej struktury (kompanii, która wchodzi w skład batalionu). ​
 +
 +Ilość wojsk na samej planecie Ziemia została zmniejszona. W celu ochrony terytorium Kanady na Ziemi pozostało 8 Brygad Canadian Ground Forces, Marynarka wojenna oraz siły lotnicze. ​
 +
 +==== Central Area ====
 +31 Canadian Brigade Group (31 CBG) 
 +32 Canadian Brigade Group (32 CBG) 
 +33 Canadian Brigade Group (33 CBG) 
 +
 +==== Québec Area ====
 +34 Canadian Brigade Group (34 CBG) 
 +35 Canadian Brigade Group (35 CBG) 
 +==== Atlantic Area ==== 
 +36 Canadian Brigade Group (36 CBG) 
 +37 Canadian Brigade Group (37 CBG) 
 +==== Western Area ==== 
 +40 Canadian Brigade Group (36 CBG) 
 +43 Canadian Brigade Group (37 CBG) 
 +
 +W celu zapewnienia bezpieczenstwa kolonistom, ustanowiono siły kosmiczne, które stacjonowały w następujących miejscach: Ziemia, Wolf, Gruis, Sham, Nair - to jest na głównych planetan znajdujących się pod kontrolą Kanady. ​
 +
 +Oddziały Sił Kosmicznych przyjmują na kontrakty 5 i 10 letnie ochotników. Służba jest dobrze płatna. Po okresie 3 letnego szkolenia (podczas którego żołnierze wysyłani są na treningowe misje), żołd wzrasta o 50-100%. Dodatkowo, oddziały, które biorą udział w misjach bojowych otrzymują bardzo wysokie premie. Część oddziałów wchodzi w skład sił kolonialnych. ​
 +
 +Rozlokowanie Canadian Space Forces ​
 +
 +==== Space Force Earth Area ====
 + 
 +38 Brygada stacjonuje na Ziemi i bazach układu słonecznego. Zadaniem jest ochrona kolonii i szlaków kosmicznych w pobliżu Ziemi. ​
 +38 Canadian Brigade Group (38 CBG) 
 +38 Canadian Brigade Group Headquarters ​
 +The Saskatchewan Dragoons ​
 +The Fort Garry Horse 
 +10th Field Artillery Regiment ​
 +26th Field Artillery Regiment ​
 +116th Independent Field Battery ​
 +The Royal Regina Rifles ​
 +The Queen'​s Own Cameron Highlanders of Canada ​
 +16 (Gateway) Service Battalion ​
 +17 Service Battalion ​
 +18 Service Battalion ​
 +16 (Gateway) Medical Company ​
 +17 1st Moon Medical Company ​
 +18 94th Medical Company ​
 +
 +==== Space Force Central Area (GRUIS, WOLF, NAIR) ====
 + 
 +Zadaniem 39 Brygady jest ochrona kolonii, oraz działania pokojowe na planetach objętych strefami walk. 
 +The Space Rangers, The Canadian Scottish Regiment, 14 Regiment, The Highlanders of Canada - to są regimenty, których pododdziały biorą udział w patrolach bojowych, ochronie kolonii itp. W skład każdego regimentuwchodzi od 400 do 2000 ludzi. ​
 +
 +[[csf:​biuletyn|39 Canadian Brigade Group]] (39 CBG) 
 +39 Canadian Brigade Group Headquarters (WOLF) ​
 +Wolf Regiment (WOLF) ​
 +Wolf Dragoons (WOLF) ​
 +5th Field Regiment (WOLF) ​
 +15th Field Artillery Regiment (DIOXIN) ​
 +6th Field Engineer Squadron (GRUIS) ​
 +44th Field Engineer Squadron (WOLF) ​
 +The Space Rangers (NAIR) ​
 +The Highlanders of Canada (NAIR) ​
 +The Canadian Scottish Regiment (GRUIS) ​
 +14th Regiment (GRUIS) ​
 +
 +1st Battalion ​
 +1 Kompania ​
 +2 Kompania ​
 +3 Kompania ​
 +2nd Battalion ​
 +
 +1 Kompania ​
 +1st Assault Platoon ​
 +3rd Assault Platoon ​
 +4th Recon Platoon ​
 +5th Recon Platoon ​
 +
 +2 Kompania ​
 +[[csf:8 pluton|8th Assault Platoon]]
 +9th Assault Platoon ​
 +14th Assault Platoon ​
 +
 +11 (Wolf) Service Battalion ​
 +12 (Gruis) Service Battalion ​
 +11 (Wolf) Medical Company ​
 +12 (Gruis) Medical Company ​
 +
 +41 Canadian Brigade Group 
 +Zadaniem 41 Brygady jest ochrona przestrzeni kosmicznej zamieszkałych układów oraz działania uderzeniowe. ​
 +W skład tej brygady wchodzą jednostki pancerne oraz rakietowe. ​
 +41 Canadian Brigade Group (41 CBG) 
 +41 Canadian Brigade Group Headquarters (NAIR) ​
 +The King's Own Nair Regiment (NAIR) ​
 +20th Field Artillery Regiment ​
 +18th Space Defence Regiment ​
 +8th Field Engineer Regiment ​
 +33 Field Engineer Squadron ​
 +14 (NAIR) Service Battalion ​
 +15 (SHAM) Service Battalion ​
 +15 (NAIR) Medical Company ​
 +6 Intelligence Company ​
 +
  
canadian_space_forces.txt · Last modified: 2008/02/01 19:00 (external edit)