User Tools

 

artykuly:uscmc_cz_6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

artykuly:uscmc_cz_6 [2006/06/18 07:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== USCMC - co to jest i z czym to się je... część VI ======
 +
 +[[uscmc_cz_5|Poprzednia część]]
 +
 +Witam po letniej przerwie. Czas powrócić do świata walki o przetrwanie. Przetrwanie,​ które może być zapewnione jedynie przez zorganizowane działanie. Jak wspominałem w ostatnim artykule dziś zajmę się opisem przebiegu przykładowej misji typu RECON.
 +
 +===== Opis tła misji =====
 +Oddział stacjonuje w bazie naziemnej na planecie X. Pełni standardową służbę garnizonową. Są w gotowości do wykonania każdej wyznaczonej misji. Żołnierze przebywają głównie na terenie bazy. Maksymalnie 25 % składu ma prawo przebywać poza jednostką i to w odległości nieprzekraczającej czas dojazdu 2 godziny. W przypadku alarmu żołnierze przebywający poza bazą mają 2 godziny na powrót do bazy.
 +
 +
 +===== ETA: 0 ===== 
 +Dowódca dostaje rozkaz do działania. Na jednej z planet – na której kończy się etap terraformingu,​ zaobserwowano niezidentyfikowane jednostki. Zostaje ogłoszony alarm dla oddziału. Wszyscy przystępują do kompletowania wyposażenia. W przeciągu 4 godzin cały oddział jest w pełnym składzie, uzbrojony i wyposażony. ​
 +
 +===== ETA: +5h ===== 
 +Pluton wchodzi na pokład APC. Transporter zajmuje miejsce na rampie UD-4. Start UD-4. Dokowanie w krążowniku maksymalnie do 1 h później. ​
 +
 +===== ETA: +7h ===== 
 +Cały sprzęt i pojazdy zabezpieczone. Żołnierze w hibernatorach. Pełna gotowość do rozpoczęcia procedury skoku nadprzestrzennego. ​
 +
 +===== ETA: +7 dni ===== 
 +Wyjście z nadprzestrzeni. Wyhamowanie. Obudzenie oddziału. ​
 +
 +===== ETA: +7 dni 1h ===== 
 +Pluton w pełni wyposażony i uzbrojony. Wstępna odprawa przed misją. Ustalenie sposobu działania obu grup z oddziału. ​
 +
 +===== ETA: +7 dni 3h ===== 
 +APC i UD-4 w pełnej gotowości do zrzutu. ​
 +
 +===== ETA: +7 dni 4h ===== 
 +Wstępne raporty z czujników po obróbce komputerowej na temat celu misji. Wszelkie możliwe dane są teraz przedstawiane całemu oddziałowi. ​
 +
 +===== ETA: +7 dni 5h ===== 
 +Zrzut bojowy. Zejście na prędkości bojowej z orbity na planetę. Wszystkie systemy UD-4 włączone i przygotowane do walki. ​
 +
 +===== ETA: +7 dni 6h ===== 
 +DROP ZONE 
 +
 +Od tego momentu rozpoczyna się akcja bojowa. Po przyziemieniu APC opuszcza luk ładunkowy na pełnej prędkości. Następnie jedzie około 150 m. W tym czasie czujniki APC i UD-4 monitorują całą sytuację. Po przejechaniu wyznaczonego dystansu, APC zatrzymuje się. Do akcji rusza grupa A. Zajmuje pozycję w pobliżu APC zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami w parach. Po kilku minutach rusza grupa B. Grupa B przemieszcza się w wyznaczonym kierunku rozpoznania. Po odejściu na 150m obie grupy i APC ruszają. Cały czas ubezpiecza całą akcję z powietrza UD-4. Po osiągnięciu przez grupę B sektora rozpoznania,​ grupa A wraz z APC przemieszcza się na stanowiska ogniowe. Po dołączeniu obie grupy ruszają ubezpieczając się wzajemnie. Z tyłu cały czas ubezpiecza ich marsz APC. UD-4 jest w pełnej gotowości do wkroczenia. Po wstępnym rozpoznaniu terenu grupa A zajmuje stanowiska ogniowe. W tym czasie dołącza APC. Grupa B rozstawia czujniki oraz systemy bojowe (np. SENTRY, miny, czujniki ruchu itd.). Po zakończeniu tej fazy oddział zajmuje przygotowany rejon obronny. Teraz zaczyna się dokładne rozpoznanie. Zależnie od potrzeb dowódca może rozesłać patrole dwuosobowe w celu uzyskania dokładniejszych informacji o celu misji. W czasie gdy pluton przygotowuje bazę ogniową załoga UD-4 ląduje na sprawdzonym wcześniej lądowisku i tam maskuje pojazd. Oni także zakładają systemy obronne – zarówno pasywne jak i aktywne. Zależnie od wyników rozpoznania dowódca podejmuje decyzję o dalszym działaniu. W tym przypadku przyjmijmy iż rozpoznanie wykazało iż informacje o wrogich jednostkach okazały się fałszywe. Dowódca wysyła meldunek o sytuacji. Oddział otrzymuje rozkaz powrotu. Rozpoczyna się likwidacja bazy. Grupa B rozstawia się poza kordonem obronnymi czeka na sygnał od grupy A o zakończeniu likwidacji. Na sygnał startuje UD-4 i prowadzi osłonę całej akcji. Grupa A po zakończeniu likwidacji rusza w kierunku strefy odlotu. Grupa A wraz z APC rusza w kierunku SO (strefy odlotu). 200m za nimi porusza się grupa B. Po zbliżeniu się na odległość 150m od SO grupa A daje sygnał. Grupa B zbliża się na dystans bezpośredniej osłony przez grupę A. Po osiągnięciu tej rubieży grupa B zajmuje miejsca w APC. Dowódca daje sygnał do lądowania dla UD-4. W przeciągu 30 sekund UD-4 ląduje. APC zajmuje miejsce na rampie ładunkowej. Grupa A wycofuje się do APC pod osłoną broni pokładowej UD-4 i APC. Po zakończeniu załadunku grupy A dropship odlatuje. Maksymalnie 1h później następuje dokowanie w krążowniku. ​
 +
 +===== ETA: +1h po dokowaniu ===== 
 +Oddział wymienia sprzęt, sprawdza uzbrojenie. Przygotowuje wszystko co potrzeba do natychmiastowej akcji. ​
 +
 +Na tym kończy się misja typu RECON. Jeśli oddział dostanie nowe rozkazy rozpocznie się nowa misja. Zależnie od rodzaju misji, oddział podejmie odpowiednie kroki.
 +Tak oto wygląda bardzo skrócony opis typowej misji RECON. W następnym artykule postaram się przybliżyć trochę sposoby i manewry podczas współdziałania UD-4 i APC na polu walki.
  
artykuly/uscmc_cz_6.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)