User Tools

 

artykuly:rola_wojsk_kolonialnych

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

artykuly:rola_wojsk_kolonialnych [2006/06/18 07:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kilka słów dla MG: o roli oddziałów kolonialnych ======
 +
 +Wojska kolonialne zostaly stworzone do działań w kosmosie. W przeciwieństwie do jednostek naziemnych i regularnych sił kosmicznych,​ zadania plutonów wojsk kolonialnych dotyczą głównie działania w małych grupach. Wojska kolonialne działają najczęściej w sile jednego, dwóch plutonów. Ich celem nie jest walka bezpośrednia i udział w wielkich bitwach. Wykonują działania dotyczące bezpieczeństwa kolonii, walki z zagrożeniami zewnętrznymi oraz zachowaniem porządku wewnątrz kolonii. Wojska kolonialne mają też status jednostek ratowniczych. Akcje ratunkowe są więc akcjami wojskowymi. Żołnierze wojsk kolonialnych rzadko trafiają na pole bitwy. Wprawdzie USA oraz Kanada wysyła młode oddziały na misje pokojowe np. na Dioxin, jednak ma to na celu oswojenie żołnierzy z działaniem podczas konfliktu zbrojnego. Oddziały te mają status oddziałów pomocniczych i nie powinny być kierowane bezpośrednio w rejony objęte walką. Później wysyłane są na typowe misje wojskowe. Misje, w których udział bierze mało żołnierzy. Wyszkolenie i sprzęt plutonów wojsk kolonialnych daje im przewagę podczas wykonywania typowych działań (akcje ochraniania kolonii, odbijanie kolonni, ewakuwaonie ważnego personelu, tłumienie zamieszekw koloniach). Wykorzystanie inteligentnej broni (smrtgunów i sentry) daje szansę plutonowi w starciu z o wiele liczniejszym wrogiem. Należy jednak pamiętać, że celem oddziałów kolonialnych jest wykonywanie samodzielnych misji, a nie udział w wielkich kampaniach. ​
  
artykuly/rola_wojsk_kolonialnych.txt · Last modified: 2006/06/18 07:44 (external edit)